logo

Kansen en risico's van nanotechnologie

Zonnecellen met een hogere energieopbrengst, een betere diagnose en behandeling van ziekten als kanker, nieuwe materialen met uitzonderlijke eigenschappen – nanotechnologie biedt ongekende kansen. Alleen is nog weinig bekend over de risico’s ervan. Dat komt omdat deze ultrakleine deeltjes van stoffen andere eigenschappen hebben en zich anders gedragen dan grotere deeltjes.

Zicht op risico's

Om meer zicht op die risico’s te krijgen is in 2007 het Kennis en Informatiepunt Risico’s van nanotechnologie opgericht (KIR-nano). Het doel is om onafhankelijke, betrouwbare informatie te verstrekken. Met deze kennis kunnen bestaande wettelijke kaders die toezien op de veiligheid van stoffen en producten met nanotechnologie, worden verbeterd. KIR-nano is bij het RIVM ondergebracht vanwege zijn taak om de volksgezondheid en een veilige leefomgeving te bevorderen. Het brengt kennis en onderzoeksvelden bij elkaar en vertaalt de resultaten daarvan naar beleid. Ook is KIR-nano vertegenwoordigd in alle nationale en internationale fora over nanotechnologie. Het RIVM neemt daardoor een unieke positie in: als objectieve partij, als instituut dat informeert en adviseert, en als spil in nationaal en internationaal onderzoek.

Oog voor kansen

Aansluitend bij het overheidsbeleid om nanotechnologie te stimuleren, heeft KIR-nano ook oog voor de maatschappelijke en economische voordelen ervan. Daarom gaat het zich de komende jaren inspannen om zijn kennis en expertise over risico’s en regelgevende kaders beschikbaar te stellen als ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd maken die contacten het voor KIR-nano duidelijker aan welke kennis behoefte is en kan het zich daarop richten. Om de onafhankelijkheid te waarborgen wordt de kennis en expertise van KIR-nano niet gebruikt om specifieke producten te ontwikkelen.

Meer over nanotechnologie

Meer over KIR-Nano

 

 

Foto van paarse nano-deeltjes

Home / Topprojecten / Kansen en risico's van nanotechnologie

Menu