logo

Veilige consumentenproducten

In alledaagse producten als schoonmaakmiddelen, kleding, verf, speelgoed, cosmetica of lijm worden vaak industriële chemicaliën verwerkt. Tijdens het gebruik van dergelijke consumentenproducten is het mogelijk dat mensen blootstaan aan stoffen die een risico kunnen vormen voor hun gezondheid.

RIVM-model Europese standaard

De expertise van het RIVM over de risico’s van stoffen en producten wordt nationaal en internationaal erkend. Zo ontwikkelde het RIVM een softwaremodel voor experts, ConsExpo geheten, dat binnen Europa is uitgegroeid tot de standaardmethode om de consumentenblootstelling te schatten. Ook verder over de grens wordt het model volop benut door overheden, instituten en industrieën, onder meer in Canada, Australië en Zuid-Korea.

Schade voorkomen of beperken

De mate waarin mensen blootstaan aan stoffen in consumentenproducten hangt af van allerlei factoren. De plaats waar het product wordt gebruikt is bijvoorbeeld van invloed, maar ook de stofeigenschappen, de hoeveelheid die de mens binnenkrijgt en de gevoeligheid van individuen. Op basis van de kennis uit het ConsExpo-model kunnen overheden en bedrijven maatregelen treffen om schade voor de mens te voorkomen of te beperken. Denk daarbij aan de vervanging van een bepaalde stof. Op deze manier draagt het RIVM bij aan meer kennis over de risico’s van stoffen, met als doel veilige consumenten- producten.

Meer over stoffen en producten

Meer over consumentenblootstelling aan chemische stoffen

Meer over ConsExpo

Een handschoen in een oranje schoonmaakhandschoen maakt een kraan schoon met veel sop. Op de achtergrond een roze fles schoonmaakmiddel.

Home / Topprojecten / Veilige consumentenproducten

Menu